ARDURA Consulting

Zarządzamy licencjami

Informujemy o Twoich zasobach

Audyt i zarządzanie majątkiem jakim są licencje jest jednym z istotnych elementów w prowadzeniu działu IT współczesnej firmy.

Czy nie marnujesz zasobów?

Szeroka i aktualna wiedza z dziedziny licencjonowania jest niezbędna. Jeśli użytkujemy oprogramowanie w sposób niezgodny z licencją narażeni jesteśmy na straty.

Oprogramowanie do zarządzania licencjami

Liczba systemów informatycznych w przedsiębiorstwach sięga dziesiątek, a często setek i tysięcy.

Czy wszystkie są wykorzystywane?

Czy mamy odpowiednie licencje na oprogramowanie używane w naszym przedsiębiorstwie?

Czy rzeczywiście produkty zainstalowane na serwerach i komputerach PC w naszej organizacji są nam potrzebne i niezbędne do funkcjonowania?

Rozwiązaniem jest produkt firmy Flexera Software - FlexNet Manager for Enterprises

Wsparcie audytu oprogramowania

Audyt licencji oprogramowania może okazać się dla dyrektora finansowego oraz dyrektora informatyki jednym z bardziej kłopotliwych i skutkujących nieoczekiwanymi efektami finansowymi wydarzeniem.

Software Asset Management

Zarządzanie licencjami oprogramowania ma zupełnie inny aspekt niż dobrami materialnymi będącymi w posiadaniu przedsiębiorstwa. W przypadku dóbr materialnych takich jak komputery, drukarki czy inne urządzenia, ewidencji i kontroli podlega ich fizyczna lokalizacja, osoby za nie odpowiedzialne oraz stopień amortyzacji.

Wsparcie negocjacji umów licencyjnych

Jakiego rodzaju umowę podpisać? Jak planować zakup - czy ma on dotyczyć tylko realizacji bieżących potrzeb przedsiębiorstwa, czy też dodatkowo uwzględniać dalszy rozwój środowiska IT?

Poszczególni dostawcy oprogramowania oferują różne standardy umów licencyjnych, istotnie różniące się w szczegółach pomiędzy sobą.

 • Przegląd i ocena procesów zarządzania licencjami
 • Opracowanie strategii Software Asset Management
 • Zaprojektowanie procedur i zasad Software Asset Management
 • Transformacja SAM
 • Optymalizacja licencji na oprogramowanie
 • Racjonalizacja dostaw oprogramowania
 • Szkolenia w zakresie Software Asset Management
 • Zarządzanie kontraktami
 • Monitorowanie zgodności licencyjnej
 • Usługi zarządzania SAM
 • Analiza wyboru narzędzia SAM
 • Wdrożenie systemu do zarządzania umowami - Flexera FlexNet Manager Suite
 • Wsparcie podczas audytu oprogramowania - Audit Defence

System do zarządzania oprogramowaniem musi przynieść wymierną redukcję kosztów!

 • Redukcja kosztów wsparcia oprogramowania (maitanance) – eliminujemy z organizacji oprogramowanie nieużywane oraz zastępujemy wersje droższe tańszymi
 • Potencjalne oszczędności 1% - 4% rocznych wydatków na oprogramowanie
 • Lepsza negocjacja umów z producentami oprogramowania – dokładnie wiemy, jakie są nasze potrzeby, co jest używane, dzięki czemu jesteśmy w stanie lepiej negocjować zakupy z producentami
 • Potencjalne oszczędności – 1% - 2% rocznych wydatków na oprogramowanie
 • Redukcja kosztów poprzez ponowne użycie posiadanego oprogramowania – jesteśmy w stanie określić, czy i jak często oprogramowanie jest używane i dzięki temu ograniczyć koszty nowych wersji
 • Potencjalne oszczędności – 1% - 6% rocznych wydatków na oprogramowanie
 • Redukcja kosztów audytu – posiadamy aktualne dane dotyczące posiadanego i używanego oprogramowania. Wyniki z niektórych systemów zarządzania oprogramowaniem są akceptowane przez producentów dzięki czemu praktycznie możemy zredukować koszt audytu
 • Potencjalne oszczędności – 2% - 10% rocznych wydatków na oprogramowanie
 • Wzrost produktywności – nie tracimy czasu na generowanie raportów, wprowadzanie danych do systemu itp. natomiast możemy analizować posiadane dane, dążąc do optymalizacji kosztów
 • Potencjalne oszczędności - 0,5% - 3% rocznych wydatków na oprogramowanie

Oszczędności związane z wdrożeniem systemu SAM

 • Redukcja kosztów wsparcia oprogramowania (maitanance)
 • Lepsze negocjacje umów z producentami oprogramowania
 • Redukcja kosztów poprzez „ponowne użycie” posiadanego oprogramowania
 • Redukcja kosztów audytu
 • Wzrost produktywności

Flexera FlexNet Manager for Enterprises

Jeden z najlepszych systemów w zakresie Software Asset Management i Software License Optimalization

ARDURA Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Ogrodowa 58

00-876 Warszawa

biuro(at)ardura.pl

+48 22 520 19 08

 

NIP: 5342508566

KRS: 0000575598

REGON: 362538822