Skip to main content

„Budżet Obywatelski – demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym mieszkańcy gminy decydują o tym, w jaki sposób wydawać część środków z jej budżetu.

Najczęściej jest on tworzony poprzez wykorzystanie takich narzędzi, jak poznanie priorytetów w wydawaniu pieniędzy, wybór delegatów budżetowych, reprezentujących lokalne społeczności, wsparcie techniczne ze strony urzędów miast i gmin, a następnie implementacja pomysłów mających bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców.”

Wikipedia.org

ARDVote to system do obsługi głosowań nad Budżetem Obywatelskim. Umożliwia obsługę całego procesu przetwarzania wniosków: od zgłoszenia, poprzez weryfikację, aż po głosowanie.

Zobacz stronę projektu ARDVote

Pobierz ulotkę