Mobilny System Likwidacji Szkod

Mobiles Schadenskontrollsystem

System wspierający pracę kurierów

Kurier-Unterstützungssystem

System dla mobilnych likwidatorow

System für mobile Liquidatoren