Mobilny doradca klienta firmy windykacyjnej

Mobile customer advisor to a debt collection company

System wspierający pracę kurierów

System supporting the work of couriers

System dla mobilnych likwidatorow

System for mobile liquidators