O projekcie

Celem projektu było stworzenie aplikacji, która będzie umożliwiała pobieranie, gromadzenie oraz przeglądanie danych zapisanych w pamięci drukarek fiskalnych Posnet Thermal HD online zainstalowanych w marketach naszego klienta.

Aplikacja korzysta ze zintegrowanej autentykacji Windows serwera IIS – użytkownik nie będzie musiał podawać loginu i hasła.

Warunkiem dostępu użytkownika do aplikacji jest nadanie mu uprawnienia do co najmniej jednego marketu.

Klient

OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o.