O projekcie

Stworzony przez nas system IT składa się zarówno z aplikacji www oraz mobilnej (Android) kompleksowo wspierając pracę likwidatorów mobilnych firmy ubezpieczeniowej.

Aplikacje stanowią dla likwidatorów główne narzędzie codziennej pracy.

Rozwiązanie w kluczowych obszarach działa zarówno w trybie online jak i offline.

Zostało w pełni zintegrowane z istniejącym w firmie systemem dziedzinowym.

Klient

Towarzystwo Ubezpieczeniowe