Skip to main content
Jakość nie Jakoś

Zobacz jak pracujemy nad projektami

1

ETAP I - Analiza

2

Etap II - Wytwarzanie komponentów systemu

3

ETAP III - Testy

4

ETAP IV - Wdrożenie

5

ETAP V - Dokumentacja

6

ETAP VI - Szkolenia

ETAP I – Analiza

Analiza zawsze jest wykonana w ramach warsztatów z Klientem. Efektem warsztatów jest szczegółowe opisanie zakresu realizowanego projektu wraz z opisaniem sposobu realizowanych funkcjonalności oraz z uwzględnieniem szczegółowego opisu architektury. Dodatkowo w ramach analizy powstaje komplet makiet graficznych odzwierciedlających ustalenia. Produktem końcowym tego etapu jest dokument Projekt Techniczny, szczegółowo opisujący sposób wytwarzania Systemu.

ETAP II – Wytwarzanie komponentów systemu

Proces wytwórczy bazuje na najlepszych praktykach wytwarzania oprogramowania – Rational Unified Process (RUP). Opiera się on na procesie iteracyjnym i zarządzaniu wymaganiami. Sam proces wytwórczy kontrolowany jest na wielu poziomach. Na przykład: Kod zawiera testy jednostkowe jak również każdy wytworzony fragment kodu weryfikowany jest przez co najmniej dwóch dodatkowych programistów w procesie Code Review. Każdy wytworzony fragment kodu musi przejść przez proces testów wewnętrznych zanim zostanie przekazany do Klienta. Testy wewnętrzne nie ograniczają się tylko i wyłącznie do weryfikacji technicznej ale również już na tym etapie staramy się wykonać testy funkcjonalne wytworzonego elementu. Dopiero pozytywne przejście testów wewnętrznych umożliwia przekazanie kodu do Klienta.
Proces wytwórczy gotowy jest również na przyjmowanie i wykonywanie zmian, które są naturalnym elementem projektów wytwórczych. Wszystkie zmiany od momentu zarejestrowania, aż po moment realizacji obsługiwane są w kontrolowanym procesie zmiany.

ETAP III – Testy

Proces testów przeprowadzony jest zgodnie z najlepszymi praktykami i przez wykwalifikowane do tego celu osoby. Bazuje on na przygotowanych i zaakceptowanych przez Klienta scenariuszach testowych. Testy dzielimy na:

 • testy wewnętrzne realizowane przez zespół dostawcy i wykonane przed udostepnieniem kodu do Klienta
 • testy akceptacyjne realizowane z udziałem Klienta i zakończone jego akceptacją
 • ETAP IV – Wdrożenie

  Proces ten zostanie wykonany zgodnie z ustalonymi na początku projektu procedurami z zachowaniem całej ścieżki akceptacyjnej i wszystkich środowisk. W ogólnym założeniu wygląda on w następujący sposób:

 • Wytworzony (zgodnie z praktykami opisanymi powyżej) na środowisku DEV Dostawcy kod przenoszony jest do repozytorium Klienta;
 • Następnie proces automatyczny np.: zbudowany w oparciu o rozwiązanie Jenkins i Ansible lub ręczny wgrywa wytworzony kod środowisko TEST;
 • Na środowisku TEST wykonywane są wszystkie testy poprawności kodu i dostarczonych funkcjonalności.
 • Po pozytywnym wyniku testów uruchamiany jest proces automatycznego lub ręcznego wdrożenia kodu na środowisko RC;
 • Następują testy akceptacyjne z udziałem Klienta;
 • Po zaakceptowanych testach na środowisku RC kod może być wdrożony na środowisko PROD.
 • ETAP V – Dokumentacja

  W ramach realizacji projektu będzie powstawała dokumentacja projektowa do której będą należały między innymi:

 • Notatki ze spotkań i warsztatów;
 • Lista i opis produktów;
 • Rejestr ryzyk;
 • Projekt Techniczny;
 • Scenariusze testowe;
 • Dokumentacja użytkownika;
 • Dokumentacja Administratora.
 • ETAP VI – Szkolenia

  Szkolenia przygotowujemy i dostosowujemy dla różnych grupy osób i kompetencji. Wszystkie szkolenia są prowadzone przez osoby posiadające nie tylko pełną wiedzę produktową, ale również wiedzę projektową i szczegóły charakterystyczne dla projektu.