Software Asset Management

Liczba systemów informatycznych w przedsiębiorstwach sięga dziesiątek, a często setek i tysięcy. Czy wszystkie są wykorzystywane? Czy mamy odpowiednie licencje na oprogramowanie używane w naszym przedsiębiorstwie? Czy rzeczywiście produkty zainstalowane na serwerach i komputerach PC w naszej organizacji są nam potrzebne i niezbędne do funkcjonowania?

Oprogramowanie do zarządzania licencjami

Liczba systemów informatycznych w przedsiębiorstwach sięga dziesiątek, a często setek i tysięcy. Czy wszystkie są wykorzystywane? Czy mamy odpowiednie licencje na oprogramowanie używane w naszym przedsiębiorstwie? Czy rzeczywiście produkty zainstalowane na serwerach i komputerach PC w naszej organizacji są nam potrzebne i niezbędne do funkcjonowania? Audyty przeprowadzane przez producentów oprogramowania powodują, że często dowiadujemy się o niepożądanym oprogramowaniu, które jest używane, a przynajmniej zainstalowane w naszym przedsiębiorstwie. To oznacza znaczne wydatki, które niekoniecznie zostały przewidziane w budżecie na dany rok. Samo przeprowadzenie audytu oprogramowania jest kosztowne, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości, może zostać narażona również reputacja przedsiębiorstwa. Jeżeli audyt zostanie przeprowadzony przez ograny skarbowe – koszty i problemy mogą być jeszcze większe.

Doświadczenia klientów Flexera Software wskazują na możliwość zmniejszenia rocznych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo na zakup licencji i wsparcie serwisowe oprogramowania nawet o

25

Jak zabezpieczyć się przed takim negatywnym scenariuszem

ARDURA Consulting proponuje wykorzystanie najlepszych rozwiązań. Użycie tych narzędzi pozwala firmom na bieżąco kontrolować poziom wykorzystania posiadanych licencji, znacząco zmniejszyć czasochłonność, a tym samym i koszty zarządzania nimi.

  • Daje w każdej chwili aktualną wiedzę na temat posiadanych serwerów, desktopów i przypisanych do nich licencji.
  • Pozwala szybko zweryfikować stan posiadania po zmianach organizacyjnych.
  • Gwarantuje zmniejszenie kosztów i ryzyka związanego z audytem licencji oprogramowania – ponieważ system na bieżąco porównuje rzeczywiste użycie licencji z danymi kontraktowymi, HR i z pochodzącymi innych źródeł.
  • Minimalizuje nakłady ponoszone z tytułu nowych zakupów, gdyż pokazuje dokładne informacje, jaki sprzęt i jakie oprogramowanie posiadamy, w której wersji, przez kogo jest używane, jaki jest ich bilans w stosunku do nabytych uprawnień, jakie skutki dla tego bilansu może spowodować rozbudowa serwera, zmiana zwirtualizowanego środowiska itd.
  • Pomaga w podejmowaniu decyzji odnośnie zakupów poszczególnych edycji (wersji) licencji.

Wsparcie negocjacji umów licencyjnych

Jakiego rodzaju umowę podpisać? Jak planować zakup – czy ma on dotyczyć tylko realizacji bieżących potrzeb przedsiębiorstwa, czy też dodatkowo uwzględniać dalszy rozwój środowiska IT?? Poszczególni dostawcy oprogramowania oferują różne standardy umów licencyjnych, istotnie różniące się w szczegółach pomiędzy sobą. Standardowe teksty umów liczą wiele stron, zrozumienie wszystkich zapisów nie jest łatwe i często budzi wątpliwości, jak je w praktyce interpretować. Bywa, że znaczenie poszczególnych zapisów staje się istotne dopiero po upływie dłuższego czasu od zawarcia umowy. Dzieje się tak między innymi z powodu zmian organizacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie. Ze względu na wymienione okoliczności, negocjowanie umów licencyjnych jest zadaniem trudnym, zarówno dla działów IT, jak i zakupów. Dobre zaplanowanie dalszego rozwoju środowiska IT wymaga szerokiej wiedzy z zakresu licencjonowania szczególnie, gdy producentom oprogramowania zależy głównie na realizacji własnych, krótkoterminowych celów sprzedażowych oraz strategicznych celów korporacji, a nie dostarczeniu produktu optymalnego z perspektywy celów i strategii klienta.

ARDURA Consulting oferuje pełne wsparcie w procesie negocjacji umów licencyjnych oraz procesów zakupowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych ekspertów w sprzedaży i negocjowaniu umów licencyjnych wyniesionemu z pracy u dostawców oprogramowania, nasze działania charakteryzują się dużą skutecznością i gwarantują uzyskanie optymalnych warunków i zapisów.

Wsparcie audytu oprogramowania

Audyt licencji oprogramowania może okazać się dla dyrektora finansowego oraz dyrektora informatyki jednym z bardziej kłopotliwych i skutkujących nieoczekiwanymi efektami finansowymi wydarzeniem.

Wpływa na to kilka czynników:

  • Niewystarczająca znajomość zasad licencjonowania – zmiany oraz różnorodność przepisów licencjonowania dla różnych produktów, nawet tego samego producenta, powodują, że korzystanie z licencji zgodnie z nabytymi uprawnieniami wymaga znacznego wysiłku organizacyjnego.
  • Producenci oprogramowania bardzo często pozostawiają użytkownikowi interpretację zasad licencjonowania. Prośby o wyjaśnienie konkretnych zasad i sytuacji, jednocześnie skierowane do kilku przedstawicieli producenta oprogramowania, mogą przynieść odmienne interpretacje.
  • Brak odpowiednich procedur związanych z zakupem i zarządzaniem oprogramowaniem może doprowadzić po stronie przedsiębiorstwa do powstawania zaległości w licencjonowaniu.
  • Brak odpowiednich procedur związanych z zakupem i zarządzaniem oprogramowaniem może doprowadzić po stronie przedsiębiorstwa do powstawania zaległości w licencjonowaniu.
  • Złożoność procedur audytowych, ich nieznajomość po stronie klienta oraz koszty związane z audytem oprogramowania, wynikające między innymi z długiego czasu trwania audytu oraz dużej liczby osób zaangażowanych w przygotowywanie dokumentów są bardzo wysokie.

Firma ARDURA Consulting oferuje pomoc w opracowaniu i wdrożeniu odpowiednich procedur związanych z zakupami i zarządzaniem licencjami oprogramowania, jak i wsparcie w przygotowaniu do audytu oprogramowania oraz asystę w trakcie jego realizacji. Usługi oferowane przez ARDURA Consulting umożliwią Państwu przeprowadzenie audytu oprogramowania w organizacji w sposób szybki i bezpieczny.

System wspierający pracę kurierów

Mobilny system likwidacji szkód

Mobilny Doradca klienta firmy windykacyjnej

System dla mobilnych likwidatorów

Zainteresowany współpracą!

Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty firmy ARDURA Consulting, zapraszamy do kontaktu.