Leave this field blank
Leave this field blank
Leave this field blank

Software Quality Assurance

W ARDURA Consulting, nasze usługi Software Quality Assurance (Zapewnienie Jakości Oprogramowania) gwarantują najwyższą jakość i wydajność oprogramowania na każdym etapie jego rozwoju. Specjalizujemy się w szybkich interwencjach w sytuacjach kryzysowych, zapewniając optymalną wydajność aplikacji dzięki zaawansowanemu narzędziu Application Performance Monitoring (APM). Nasze kompleksowe podejście obejmuje nie tylko diagnozę i zarządzanie kryzysowe, ale także codzienne monitorowanie i ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych. Zespół naszych doświadczonych specjalistów dostarcza strategie naprawcze, które minimalizują ryzyko i chronią wizerunek firmy. Oferujemy wsparcie na każdym etapie cyklu życia produktu, od testów wydajnościowych po ciągłą kontrolę jakości, zwiększając zaufanie klientów i oszczędzając czas oraz zasoby.

Interwencja w Sytuacjach Kryzysowych
Kompleksowa Analiza Wydajności
Szybka Diagnostyka Problemów
Zarządzanie Kryzysem i Optymalizacja
Codzienne Monitorowanie Aplikacji
Współpraca z Zespołami DevOps
Dogłębna Kontrola Jakości Kodu

Usługa kryzysowego badania wydajności aplikacji

Kiedy:
• W sytuacjach kryzysowych, gdy parametry wydajności aplikacji ulegają drastycznemu pogorszeniu
• W przypadku, kiedy przetwarzanie danych zostanie zatrzymane (Stop Production)

Dla kogo:
• Dla zespołów odpowiedzialnych za utrzymanie aplikacji

Dlaczego warto skorzystać z naszej usługi?

Kryzysy wydajnościowe mogą prowadzić do znaczących strat finansowych, utraty zaufania klientów i negatywnego wpływu na wizerunek firmy. Dzięki naszej usłudze KBWA, klient może liczyć na szybką i skuteczną interwencję, która nie tylko rozwiąże bieżący problem, ale także pomoże w zapobieganiu podobnym sytuacjom w przyszłości. Wykorzystując narzędzie klasy Application Performance Monitoring – APM, świadczymy kompleksową usługę analizy problemów wydajnościowych, pomagając klientowi w zarządzaniu kryzysem, optymalizacją procesów i diagnozowaniu przyczyn problemów.

Główne funkcje i korzyści:

Szybka diagnostyka: W chwilach kryzysu czas jest kluczem. Nasza usługa zapewnia szybką i dokładną diagnozę problemów wydajnościowych, identyfikując wąskie gardła i inne problemy. Proces diagnozy oraz propozycja naprawy/obejścia problemu nie przekracza 2 godzin.
Dogłębna Analiza: Wykorzystując APM, dokładnie analizujemy działanie aplikacji, śledząc transakcje, wywołania baz danych lub innych systemów dziedzinowych, wykorzystanie zasobów serwera i innych kluczowych wskaźników wydajności.
Zarządzanie kryzysem: Pomagamy klientowi w zarządzaniu kryzysem, dostarczając rekomendacje i strategie naprawcze, aby jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie aplikacji.
Raportowanie: Po zakończeniu analizy dostarczamy klientowi szczegółowy raport, w którym opisujemy przyczyny problemów, rekomendacje oraz proponowane działania naprawcze.
Wsparcie ciągłe: Po zakończeniu interwencji kryzysowej oferujemy ciągłe wsparcie w zakresie monitorowania wydajności, pomagając w utrzymaniu optymalnej wydajności aplikacji.

Case Study (przykład użycia usługi)

Jeden z kluczowych banków detalicznych w Polsce w czasie weekedu wdrożył nową funkcjonalność aplikacji (nową wersję). Testy przeprowadzone w niedzielę pokazały, że aplikacja działa poprawnie i nie notowane są większe problemy.
W poniedziałek około godziny 09:00 zaczęły się pojawiać problemy objawiające się min:
1. Przedłużonym czasem obsługi w aplikacji. Strony ładowały się bardzo wolno lub wcale.
2. Brakiem możliwości zalogowania się do bankowości elektronicznej (odrzucenie żądania).
Zespół kryzysowy podjął próbę restartu aplikacji, a gdy to nie pomogło wdrożono ruch na środowisko zapasowe (pasywne). Problemy nie zostały zlikwidowane. Wobec ciągłych skarg użytkowników, podjęto decyzję o wycofaniu wersji.
APM został zainstalowany na środowisku UAT, gdzie była testowana nowa wersja aplikacji. Zespół bankowy wygenerował ruch realny (realni użytkownicy w ilości około 10-15). Dało się odczuć delikatne spowolnienie aplikacji.
Dane zebrane przez APM pokazały, że „winnym” opóźnienia i w konsekwencji słabej responsywności aplikacji była nieprawidłowo skonfigurowana pula połączeń z warstwy front-end do warstwy back-end.
Analiza trwała 15-20 minut. Gdyby APM był użyty w trakcie testów przed wdrożeniem, można byłoby uniknąć problemów notowanych w trakcie uruchomienia produkcyjnego i realnego ruchu (poniedziałek).
Trudno jest oszacować zysk w przypadku tej usługi, ale intuicyjne wydaje się, ze jest on bezdyskusyjny.

Usługa monitorowania i wsparcia w procesie optymalizacji wydajności aplikacji

Kiedy:
• W przypadku częstych zmian aplikacji (release)
• W przypadku, kiedy aplikacja budowana jest przez kilka różnych zespołów
• Generuje dużą ilość incydentów

Dla kogo:
• Dla zespołów odpowiedzialnych za utrzymanie aplikacji
• Dla zespołów odpowiedzialnych za rozwój aplikacji

Usługa dedykowana jest do codziennego monitorowania wydajności aplikacji, mająca na celu nie tylko wykrywanie problemów wydajnościowych, ale także identyfikację błędnych założeń architektonicznych, a co za tym idzie problemów integracyjnych lub związanych ze skalowaniem. Wykorzystując narzędzie APM, nasza usługa dostarcza kompleksową analizę działania aplikacji, pomagając w optymalizacji i zapewnieniu najwyższej jakości usług.

Dlaczego warto skorzystać z naszej usługi?

To nie tylko narzędzie do monitorowania wydajności, ale także wsparcie dla zespołów IT w dążeniu do doskonałości technicznej i biznesowej. Dzięki regularnemu monitorowaniu i analizie, organizacje mogą unikać kosztownych błędów, optymalizować procesy i dostarczać produkty najwyższej jakości.

Główne funkcje i korzyści:

Codzienne monitorowanie:
Aplikacje są monitorowane 24/7/365, co pozwala na bieżące wykrywanie i rozwiązywanie problemów.
Wielowymiarowa diagnostyka: APM dostarcza kontrolę nad aplikacjami w różnych wymiarach – technicznym, biznesowym oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych.
Wykrywanie błędów architektonicznych: Poza problemami wydajnościowymi, nasza usługa identyfikuje również błędne założenia architektoniczne, które mogą wpływać na ogólną jakość i funkcjonowanie aplikacji.
Szybka analiza przyczyn: Dzięki APM, analiza przyczyn problemów jest szybka i precyzyjna, co pozwala na natychmiastowe działanie naprawcze.
Poprawa jakości aplikacji: Regularne monitorowanie i analiza pomagają w ciągłym doskonaleniu aplikacji, zwiększając satysfakcję klientów i jakość usług.
Wsparcie dla zespołów DevOps: Zespoły DevOps mają dostęp do narzędzi i danych, które pomagają w optymalizacji procesów i poprawie jakości kodu.

Case Study (przykład użycia usługi)

Jedna z czołowych firm ubezpieczeniowych buduje swoją aplikację przy wykorzystaniu szyny usług, szeregu aplikacji dziedzinowych, oraz kilku kanałów typu front-end. Do budowy warstw aplikacji firma korzysta z wyspecjalizowanych firm programistycznych.
Problem: Ponieważ serwisy integracyjne na szynie są wspólne dla wielu dostawców bardzo często dochodzi do ciągu wzajemnych oskarżeń (tzw. blame-game) i trudnych mediacji z udziałem wielu dostawców (w przypadku problemów funkcjonalnych/wydajnościowych). Firma notuje kilkadziesiąt takich incydentów w miesiącu.
Rozwiązanie: Wdrożenie Flospsar na środowisku produkcyjnym wyeliminowało ciąg wzajemnych oskarżeń. Każdy problem jest doskonale widoczny i wiadomo jest w której warstwie zachodzi. Każdy dba o to, aby jego „kawałek” nie generował problemów.
Rezultat:
1. Skrócenie czasu obsługi incydentu z wielu godzin do minut.
2. Zmniejszenie ilości incydentów z kilkudziesięciu do 1-2.
3. Znaczne zmniejszenie obciążenia zespołów odpowiedzialnych za utrzymanie systemu .

Usługa kontroli wydajności podczas testów wydajnościowych

Kiedy:
• W trakcie trwania testów wydajnościowych/integracyjnych/innych
• W trakcie stabilizacji aplikacji

Dla kogo?
• Dla zespołów odpowiedzialnych za utrzymanie aplikacji
• Dla zespołów odpowiedzialnych za testy

Specjalistyczna usługa skierowana do organizacji, które chcą zapewnić najwyższą jakość i wydajność swoich aplikacji podczas przeprowadzania testów wydajnościowych przed ich wdrożeniem na środowisko produkcyjne. Wykorzystując narzędzie APM oraz wsparcie doświadczonego konsultanta/architekta, każdy release aplikacji jest dokładnie analizowany pod kątem wydajności, stabilności i błędów architektonicznych.

Dlaczego warto skorzystać z naszej usługi?

Ta usługa to gwarancja, że każdy release aplikacji jest gotowy do wdrożenia na środowisko produkcyjne. Dzięki wsparciu specjalistów i zaawansowanemu narzędziu APM, organizacje mogą być pewne, że ich aplikacje są nie tylko funkcjonalne, ale także wydajne, stabilne i wolne od błędów.

Główne funkcje i korzyści:

Dogłębna analiza wydajności: Przed każdym wdrożeniem, release aplikacji jest poddawany rygorystycznym testom wydajności, aby zapewnić jego płynne działanie na środowisku produkcyjnym.
Wsparcie specjalisty: Doświadczony konsultant/architekt analizuje wyniki testów, identyfikuje potencjalne problemy i dostarcza rekomendacje dotyczące optymalizacji.
Decyzja o wdrożeniu: Na podstawie przeprowadzonej analizy, konsultant podejmuje decyzję o dopuszczeniu produktu do wdrożenia na produkcję lub odesłaniu go do dalszej optymalizacji w dziale wytwarzania.
Szybka diagnoza przyczyn: Dzięki APM, każdy problem wydajnościowy jest dokładnie diagnozowany, co pozwala na szybkie jego rozwiązanie i uniknięcie podobnych błędów w przyszłości.
Poprawa procesów wytwarzania: Regularne kontrole przed wdrożeniem pomagają w doskonaleniu procesów wytwarzania, co prowadzi do tworzenia lepszych produktów w krótszym czasie.
Zwiększenie zaufania klientów: Gwarancja, że każdy release aplikacji jest dokładnie sprawdzany pod kątem wydajności, zwiększa zaufanie klientów i buduje pozytywny wizerunek firmy.
Oszczędność czasu i zasobów: Unikanie problemów na środowisku produkcyjnym pozwala na znaczącą oszczędność czasu i zasobów, które mogłyby być zużywane na rozwiązywanie problemów po wdrożeniu.

Case Study (przykład użycia usługi)

Monitorowanie środowiska testowego podczas trwania testów wydajnościowych po 5 minutach wykazuje, że realizacja całego cyklu nie ma sensu – serwer uruchomiony był ze złymi ustawieniami powodującymi powstanie zakleszczeń. W „standardowym” przypadku realizowany jest cały cykl, obróbka danych i raporty. Daje to około 3 dni strat na testy, około 2 dni strat na raporty i kilkadziesiąt godzin strat na dyskusje.

Usługa codziennego zapewnienia jakości aplikacji

Dedykowana usługa zapewniająca codzienną kontrolę jakości wytwarzanego oprogramowania, niezależnie od tego, czy jest ono tworzone wewnętrznie, czy nabywane od firm trzecich. Wykorzystując narzędzie APM oraz wsparcie zespołu specjalistów ds. jakości, każdy fragment kodu jest dokładnie analizowany i testowany, aby zapewnić jego najwyższą jakość i zgodność ze standardami.

Dlaczego warto skorzystać z naszej usługi?

To gwarancja, że wytwarzane oprogramowanie jest najwyższej jakości, niezależnie od źródła jego pochodzenia. Dzięki codziennym kontrolom, wsparciu specjalistów i zaawansowanemu narzędziu APM, organizacje mogą być pewne, że ich produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także bezpieczne, stabilne i wolne od błędów.

Główne funkcje i korzyści:

Codzienna kontrola jakości: Każdy fragment kodu, który jest tworzony lub nabywany, jest poddawany rygorystycznym testom jakości, aby zapewnić jego bezbłędne działanie.
Wsparcie specjalistów: Doświadczony zespół QA analizuje kod, identyfikuje potencjalne problemy i dostarcza rekomendacje dotyczące poprawek.
Zgodność ze standardami: Usługa zapewnia, że wytwarzane oprogramowanie jest zgodne z obowiązującymi standardami jakości i bezpieczeństwa.
Szybka diagnoza problemów: Dzięki APM, każdy problem jest szybko identyfikowany i diagnozowany, co pozwala na jego natychmiastowe rozwiązanie.
Poprawa procesów wytwarzania: Regularne kontrole jakości pomagają w doskonaleniu procesów wytwarzania, co prowadzi do tworzenia lepszych produktów w krótszym czasie.
Zwiększenie zaufania klientów: Gwarancja, że każdy fragment kodu jest dokładnie sprawdzany pod kątem jakości, zwiększa zaufanie klientów i buduje pozytywny wizerunek firmy.
Oszczędność czasu i zasobów: Unikanie problemów w późniejszych etapach cyklu życia produktu pozwala na znaczącą oszczędność czasu i zasobów.
Kontrola nad produktami firm trzecich: Usługa pozwala na dokładne sprawdzenie jakości oprogramowania nabywanego od firm trzecich, zapewniając, że spełnia ono wszystkie wymagania i standardy.

Case Study (przykład użycia usługi)

Monitorowanie środowiska testowego podczas trwania testów wydajnościowych po 5 minutach wykazuje, że realizacja całego cyklu nie ma sensu – serwer uruchomiony był ze złymi ustawieniami powodującymi powstanie zakleszczeń. W „standardowym” przypadku realizowany jest cały cykl, obróbka danych i raporty. Daje to około 3 dni strat na testy, około 2 dni strat na raporty i kilkadziesiąt godzin strat na dyskusje.

Usługa Optymalizacji Procesów Biznesowych QA

Usługę optymalizacji procesów biznesowych QA, ma na celu dokładne przeanalizowanie i udoskonalenie obecnych procedur zapewnienia jakości. Przeprowadzamy szczegółowe audyty i analizy działających systemów QA, identyfikując kluczowe obszary, które wymagają optymalizacji. Współpracując z naszymi klientami, wdrażamy skuteczne usprawnienia mające na celu skrócenie czasu testowania, zwiększenie pokrycia testowego oraz ogólną poprawę jakości oprogramowania.

Dlaczego warto skorzystać z naszej usługi?

Nasza usługa gwarantuje nie tylko wyższą jakość oprogramowania, ale także efektywność i szybkość procesów QA. Dzięki dokładnej analizie i wdrożeniu zmian, organizacje mogą oczekiwać zmniejszenia ryzyka błędów, szybszego czasu wprowadzenia produktu na rynek oraz lepszej konkurencyjności.

Główne funkcje i korzyści:

Audyty i Analizy: Szczegółowe przeglądy obecnych systemów QA w celu identyfikacji słabych punktów i potencjalnych usprawnień.
Optymalizacja Procesów: Wdrażanie zmian, które skracają cykl testowania, zwiększają pokrycie i poprawiają efektywność.
Zwiększenie Pokrycia Testowego: Rozszerzanie zakresu testów, aby lepiej wykrywać i eliminować błędy.
Poprawa Jakości Oprogramowania: Wzrost standardów jakości, co przekłada się na wyższą wydajność i satysfakcję użytkownika.
Oszczędność Czasu i Zasobów: Zmniejszenie czasu potrzebnego na testowanie i naprawy dzięki bardziej efektywnym procesom.
Zaufanie i Satysfakcja Klienta: Poprawa wizerunku firmy poprzez dostarczanie produktów wyższej jakości.

Case Study (przykład użycia usługi)

Zastosowanie usługi w firmie produkującej oprogramowanie pozwoliło na szybką identyfikację i naprawę błędów w fazie testów. Dzięki wczesnemu wykrywaniu problemów, możliwe było uniknięcie długotrwałych zakleszczeń i znaczące skrócenie czasu potrzebnego na finalizację projektu. W efekcie, klient był w stanie szybciej wprowadzić produkt na rynek, oszczędzając zarówno czas, jak i zasoby finansowe.

Zainteresowany współpracą?

Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli masz pytania dotyczące oferty firmy ARDURA Consulting, zapraszamy do kontaktu.